Objednávanie známok KST na rok 2016

Na nových tlačivách je napísané kam treba zasielať peniaze. Uhrádzajte ich len na účet, ktorý je uvedený na tlačive.
Objednávky známok zasielajte hospodárke Klubu bratislavských turistov Ing. Zuzane Jendželovskej na e-mail: zjendzelovska@gmail.com alebo na adresu Klub bratislavských turistov, Záborskeho 33, 831 03 Bratislava. Po pripísaní finančných prostriedkov na účet KBT si môžete dohodnúť termín s p. Jendželovskou (0907 976 266) o prevzatí známok alebo materiálu. Peniaze poukazujte na účet KBT v Slovenskej sporiteľni SK5209000000000011485613/0900. Do VS uveďte registračné číslo klubu, ktoré začína číslom 100….
Bez vyplneného menného zoznamu nie je možné objednať členské známky. Zoznam je potrebný do poisťovne.

Tlacivo-objednavka-znamok-2016
menny_zoznam_clenov_KST
tlacivo_material_2016

Pri objednávaní známok je potrebné doložiť súhlas členov so spracovaním osobných údajov buď na hromadnom tlačive alebo na individuálnom tlačive:
OOU_OboznámenieKST_hromadné
OOU_OboznámenieKST_individuálne

Objednávky na iných tlačivách nebudú akceptované!

2 % z dane pre KBT

KBT získava prostriedky pre turistiku mládeže aj z 2% daní, ktoré môžu na jeho účet poukázať zamestnanci, podnikatelia alebo právnické osoby. Získané peniaze pritom plne využijú odbory a kluby KBT.
Tlačivo na stiahnutie 7- Vyhlasenie 2% 2015

Silvestrovské stretnutie na Malom Slavíne 2015

TJ Tesla Bratislava za podpory BSK a KBT pripravili stretnutie pre turistov Bratislavského kraja dňa 31.12.2015 od 10:00 do 15:00 na Malom Slavíne. Priebehy navrhovaných trás nájdete v pozvánke.

Schengentour 2015

Klub bratislavských turistov a Klub turistov Breza Bratislava Vás pozýva na 8. ročník pochodu Schengentour 2015, ktorý sa uskutoční v nedeľu 20.12.2015 o 8:00 hod. Stretnutie účastníkov je na zastávke MHD Lafranconi.

Záujemcovia o skrátený 14 km pochod sa stretnú na zastávke autobusu číslo 901 vo Wolfsthale o 10:40. Odchod autobusu 901 zo zastávky MHD Most SNP je 10:20.

Propozície v slovenčine SCHENGENTOUR 2015 a v nemčine SCHENGENTOUR deutch 2015.

Školenie základov VHT 2015

Ponuka pre turistické kluby v Bratislave

Sekcia vysokohorskej turistiky KBT ponúka pre členov turistických klubov v Bratislave školenie „Základy vysokohorskej turistiky“.
Klub turistov SLOVNAFT v Bratislave bol poverený výkoným výborom VHT KST, organizovaním Kurzu základov vysokohorskej turistiky pre región Bratislava a Trnava.
Pozývame záujemcov na kurz , ktorý sa uskutoční v dňoch 11.11 , 18.11, a 25.11 2015 o 18.00 hod. v klubovni Klubu turistov Slovnaft, vo Vlčom Hrdle, / spoje MHD 70, 74, 87./ Podmienka účasti je platný preukaz KST. Prihlásiť sa môžu záujemci na mail. adrese: a.vallo@chello.sk , alebo v klubovni .
V prihláške je potrebné uviesť číslo preukazu KST a klub . Počet účastníkov je limitovaný číslom 25. Praktická časť kurzu sa uskutoční v roku 2016 ,v mesiaci február / zimná časť/, záver kurzu bude v apríli na Troch jazdcoch.
Kurz je bezplatný.

Oznamujeme, že kluby môžu prihlásiť záujemcov o školenie cvičiteľov VHT zaslaním prihlášky na školenie na adresu:
Vojtech Jeremiáš , Lipová 14/7 , 052 01 Spišská Nová Ves, čo najskôr!!!
Bližšie informácie o kurze cvičiteľov na mail. adrese: jeremi163@gmail.com

POZVÁNKA – stretnutie na Chate M.R.Štefánika

V sobotu 18.7.2015 sa uskutoční Stretnutie na Chate M.R.Štefánika (1 740 m n. m.)
Chata slúži turistom už od roku 1928 a prístup na ňu je zo všetkých štyroch svetových strán – z Chopku alebo z Čertovice relatívne pohodlne po hrebeni, zo severu dlhou Jánskou dolinou, najkratší výstup je od juhu, z Trangošky.
Príďte si uctiť nedožité narodeniny generála Milana Rastislava Štefánika, jedného z najvýznamnejších štátnikov moderných dejín Slovenska, výstupom na chatu, ktorá nesie jeho meno.
Spoluorganizátori – Spoločnosť M.R Štefánika o.z., Sekcia PT KST a RR KST Banská Bystrica – srdečne pozývajú.
Program:

Pozvanka-Stretnutie_na_Chate_M_R_Stefanika

Program ŠKT Vinohrady júl a august 2015

Program ŠKT Vinohrady na mesiac júl a august si môžete stiahnuť pr_15_07 a pr_15_08

LETNÁ TURISTIKA V STRÁŽOVSKÝCH VRCHOCH

KT Via Danubia Vás pozýva na LETNÚ TURISTIKU V STRÁŽOVSKÝCH VRCHOCH, ktorá sa koná 27.6.2015. Trasa Trenčín – Soblahov – Ostrý vrch – Klepáč – Trenčianske Teplice.
Podrobnosti sú v Turistika v Strážovských vrchoch

55 KM S DERAVOU KANADOU

Organizátor podujatia 55 KM S DERAVOU KANADOU, ktoré sa malo uskutočniť v sobotu 16. 5. 2015 oznámil, že z dôvodu neočakávaných zdravotných dôvodov toto podujatie nemôže zorganizovať. Preto vás prosím, pokiaľ ste sa na toto podujatie chystali alebo viete o niekom, kto by sa na ňom chcel zúčastniť, dajte im na vedomie, že toto podujatie sa NEUSKUTOČNÍ. Organizátor sa vopred ospravedlňuje za vzniknuté nepríjemnosti.

P. Šoula

Malokarpatský CikCak 2015

Turistický klub Štart Vás pozýva na Malokarpatský CikCak, ktorý bude dňa 11.4.2015.
Bližšie informácie sú v letáku pozvanka na Cikcak2015

Správu z akcie si môžete pozrieť na http://tkstart.udt.cz/spravy-z-akcii/akcie-rok-2015/cikcak-2015/

Pochod VIA DANUBIA- 17. ročník

KT Via Danubia organizuje 17. ročník pochodu dunajským chodníkom s krásne sa rozvíjajúcou jarnou kvetenou.
Je to dňa 11.4.2015 z Kalinkova do Bratislavy – Vlčieho hrdla.
Bližšie informácie sú v letáku Pochod Via Danubia 17r